מבצעים ומכירות מיוחדות יפורסמו על עמוד המבצעים מעת לעת.